Vragen? Stel ze gerust.

Stuur een email naar info@bronckhorstbeweegt.nl

Of neem contact op met 1 van de lokale stuurgroepleden.


DIRECT EEN AANVRAAG INDIENEN? SCROLL NAAR BENEDEN VOOR HET FORMULIER!

Lokaal sportakkoord Bronckhorst

Sinds 2020 is er een lokaal sportakkoord in Bronckhorst, Heel Bronckhorst Beweegt. Voor het lokale sportakkoord is een subsidieplafond, zodra deze bereikt, zijn er geen aanvragen meer mogelijk.

LET OP: het lokaal sportakkoord is niet voor renoveren/verduurzamen/nieuwbouw accommodaties!

De kaders voor toekenning van een aanvraag:

Tevens dient u met de volgende punten rekening gehouden:

  • Na toekenning is de aanvragende organisatie zelf verantwoordelijk voor de juiste uitvoering. Echter kan, indien de formatie dit toelaat, een beroep gedaan worden op inzet van combinatiefunctionarissen.
  • Het streven is dat het geheel van projecten aan meerdere ambities tegemoetkomt. Tevens dienen de projecten gericht te zijn op diverse en/of unieke doelgroepen.
  • Projecten waarvan verwacht wordt dat zij na twee jaar zonder verdere financiële ondersteuning gecontinueerd kunnen worden, hebben de voorkeur;
  • Projecten met relatief lage kosten die toch een belangrijke impact hebben op een bepaalde doelgroep en waarvan een zekere opbrengst/resultaat verwacht wordt, hebben de voorkeur.
  • Projecten die realistisch zijn, dat zijn projecten waarvan verwacht kan worden dat zij daadwerkelijk voor eind 2022 uitgevoerd kunnen worden, zullen eerder gekozen worden dan projecten waarbij meer factoren nog onzeker zijn;

Aanvraag indienen: