Vragen?

Stuur een email naar info@bronckhorstbeweegt.nl

Of neem contact op met 1 van de lokale stuurgroepleden.


DIRECT EEN AANVRAAG INDIENEN? SCROLL NAAR BENEDEN VOOR HET FORMULIER!

Lokaal sportakkoord Bronckhorst

Sinds 2020 is er een lokaal sportakkoord in Bronckhorst, Heel Bronckhorst Beweegt. Voor het lokale sportakkoord is een subsidieplafond, zodra deze bereikt, zijn er geen aanvragen meer mogelijk. Op dit moment zijn er voldoende beschikbare middelen.

LET OP: het lokaal sportakkoord is niet voor renoveren/verduurzamen/nieuwbouw accommodaties!

Richtlijnen:

 1. Indieners hebben de gelegenheid om hun plannen in te dienen middels een vast format. Bronckhorst – Aanvraagformulier sportakkoord
 2. Indieners ontvangen binnen een werkweek bericht of de aanvraag naar behoren is ingediend opdat beoordeling kan plaatsvinden. Indien een plan niet volledig is of onvoldoende is uitgewerkt zal de aanvrager worden bericht en krijgt de aanvragen 2 weken de tijd om het plan te verbeteren.
 3. Indieners leveren bij goedkeuring na afloop van de activiteit een foto en bericht.

Werkwijze beoordeling

 1. Aanvragen worden op volgorde van indienen beoordeeld.
 2. Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de beoordelingsmatrix. Bronckhorst – Beoordelingsmatrix aanvragen sportakkoord De stuurgroep beoordelen de aanvragen.
 3. Aanvragen boven de 1.000,- dienen ten minste 10 punten te scoren in de beoordelingsmatrix om in aanmerking te komen voor toekenning, aanvragen onder 1.000,- dienen ten minste 5 punten te scoren in de beoordelingsmatrix om in aanmerking te komen voor toekenning.
 4. Indieners ontvangen binnen twee werkweken bericht of de aanvraag toegekend is.

Uitgangspunten voor verdelen van budget impulsregeling

 1. In totaal is er in 2024 12.000,- gereserveerd voor de impulsregeling. a. Hierbij geldt dat er per indienende organisatie maximaal 1.500,- toegekend kan worden. Mocht er een hoger bedrag nodig zijn neem dan contact op met de stuurgroep.
 2. Indien er behoefte is aan toelichting op het al dan niet toekennen van een impulsbudget aan een plan, kan dit kenbaar gemaakt worden door het sturen van een e-mail naar info@bronckhorstbeweegt.nl

Aanvraag indienen:

  <