“Heel Bronckhorst Beweegt”

“Heel Bronckhorst Beweegt”

Inleiding

Inleiding

Lokaal Beweeg- en Sportakkoord

De partners van het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord ‘‘Heel Bronckhorst Beweegt’’ hebben de ambitie om alle inwoners van de gemeente Bronckhorst te laten sporten en bewegen. Want bewegen is leuk, goed voor de gezondheid en deelnemen aan beweegactiviteiten zorgt voor sociale verbondenheid. Het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord van de gemeente Bronckhorst sluit aan op de thema’s van het Nationaal Sportakkoord. Hieronder leest u welke thema’s dat zijn. Ook ziet u op welke wijze het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord van Bronckhorst tot stand is gekomen.

Het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord is geen eindproduct maar een basis voor de gezamenlijke beweging om alle inwoners van Bronckhorst te kunnen laten bewegen en sporten. Het blijft dan ook mogelijk om partner te worden en nieuwe initiatieven in te brengen.

Snowboarding
Het begin

In 2018 is het Nationale Sportakkoord vastgesteld.

Daarin staan de volgende thema’s centraal:

  • 1. Inclusief bewegen en sporten
  • 2. Duurzame sportinfrastructuur
  • 3. Vitale beweeg- en sportaanbieders
  • 4. Positieve sportcultuur
  • 5. Vaardig in bewegen
  • 6. Topsport die inspireert

De herijking van het lokaal sportakkoord is in juli 2023 gedaan.  Net zoals het huidige sportakkoord zal deze in grote lijnen gelijk zijn aan alle negen gemeenten die samenwerken in Achterhoek in beweging. Vanaf januari 2024 is de gemeente Lochem toegetreden tot Achterhoek in beweging. Hoewel het een regionaal akkoord is, is er ook nu ruimte voor lokale nuances. Partners zoals Achterhoek in beweging en Graafschap College werken samen aan een toekomstbestendig beweeg- en sportlandschap in de Achterhoek. Dat maakt het draagvlak des te groter.

De ambities van het Regionaal Beweeg en Sportakkoord worden afgestemd met de ambities uit het landelijke akkoord.

Samen werken aan

Een sterk beweeg- en sportlandschap in Bronckhorst.

In de gemeente Bronckhorst wil de stuurgroep sportakkoord iedereen de kans geven om te sporten en te bewegen. Er gebeurt al heel veel om dat mogelijk te maken. Veel verenigingen, stichtingen en inwoners initiatieven hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van een impuls vanuit het sportakkoord.

Er is behoefte aan de verbreding van het sportakkoord met maatschappelijke organisaties en ondernemers die in nauw contact staan met inwoners die nog niet bewegen of sporten. Want het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord wil vooral graag mensen in beweging brengen die nu nog niet of minimaal actief zijn.

Het sportakkoord geeft richting aan de samenwerking. Het zorgt voor een netwerk dat het mogelijk maakt om goede ideeën snel tot uitvoering te brengen.

Samenwerken?

Heeft u ideeën of acties die eraan bijdragen dat de ambities uit het akkoord waargemaakt kunnen worden? Of wilt u partner worden van ‘Heel Bronckhorst Beweegt’? Laat het ons weten! Stuur een email naar info@bronckhorstbeweegt.nl. Liever telefonisch? Hiervoor kunt u bellen met Femke Keupink, combinatiefunctionaris Bronckhorst en lid van de stuurgroep 0575 750 250.